نان، معدن و حسابی که از هم جداست

نان، معدن و حسابی که از هم جداست

«حاکمیت و انفال» عنوان مطلبی است که «سیدمصطفی جعفری» از کمجان یکی توابع بخش مرکزی شهرستان نطنز در استان اصفهان در اختیار ایران مامن قرار داده و متن آن در ادامه آمده است؛   اصل چهل و پنجم قانون اساسی تصریح می‌دارد: «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده‌، معادن‌،

بازرگانی از صمت می‌‌افتد؟ تکرار یک دور باطل

بازرگانی از صمت می‌‌افتد؟ تکرار یک دور باطل

طرح تشکیل وزارت بازرگانی با گذشت بیش از ۱۰ سال از ادغامش با وزارت صنایع و معادن، طی همین روزها قرار است در بهارستان بررسی شود.   پیش از این، تلاش دولت روحانی در مهرماه سال ۹۸ منجر به شکسته‌شدن مقاومت نمایندگان مجلس دهم در برابر این درخواست شد. مجلس دهم البته نتوانست تا پایان

آژیر خطر خوزستانی دیگر؛ این بار در قلب ایران نطنز

آژیر خطر خوزستانی دیگر؛ این بار در قلب ایران نطنز

موضوع بی‌آبی خوزستان، پیش از حوادث اخیر کمتر مورد توجه مردم سایر نواحی کشور قرار داشت اما این وضعیت را باید دارای علایم هشداردهنده‌ای دانست که به زودی دامن‌گیر سایر نقاط کشور از جمله شهرستان نطنز به عنوان نگینی بر حاشیه کویر هم خواهد شد.   خوزستان امروز را باید با دقت بیشتری مورد بررسی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات