وزیر امور خارجه دولت رئیسی کیست؟

وزیر امور خارجه دولت رئیسی کیست؟

وزیر امور خارجه ایران به جهت اینکه چندین پرونده مهم از جمله مذاکرات برجام را برعهده دارد از جمله پست‌های کلیدی دولت سیزدهم محسوب می‌شود. این روزها بساط گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای برای رسیدن به گزینه نهایی دولت رئیسی گسترده است.   علاوه بر پرونده برجام، مسائلی همچون توافقنامه ۲۵ساله ایران و چین و روابط فی مابین،

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات