چاپ پول در عوضِ تزریق طلا

چاپ پول در عوضِ تزریق طلا

برپایه آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مهرماه به پنج‌هزار و ۶۷۶ همت (هزار میلیارد تومان) رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته ۱۷.۵ درصد رشد را ثبت کرده است.   دلیل افسارگسیختگی نقدینگی از دید بسیاری از ناظران تزریق پول بی‌پشتوانه در قالب افزایش حقوق‌ها و یارانه معیشتی ۳۰۰

آمبولی اقتصادی بعد از جراحی

آمبولی اقتصادی بعد از جراحی

«سیدابراهیم رئیسی» هر چند در گفت‌وگوی تلویزیونی چهارم تیرماه گفت آثار تورمی که به دلیل توزیع یارانه‌ها ایجاد می‌شود، ظرف مدتی از بین خواهد رفت، اما آمار اقتصادی همچنان از تشدید تورم حکایت دارد.   رئیس دولت سیزدهم یک ماه پیش با تاکید بر اینکه دست به گرانی سوخت نخواهد زد و گرانی‌ها به سال

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات