بحران کرونا؛ به «مو» می‌رسیم اما …

بحران کرونا؛ به «مو» می‌رسیم اما …

در اواسط شهریورماه که با کاهش نسبی مراجعات کرونایی به مراکز درمانی، شمار مبتلایان شناسایی‌شده به حدود ۲۰ هزار و قربانیان روزانه به ۵۰۰ تن رسیده، واریانت «لامبدا» پشت مرزهای ایران کمین کرده تا شاید در رقابت با «دلتا» هندی موج ششم را به راه بیاندازد.   «لامبدا» هنوز پایش به ایران بازنشده، رقیبی به

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات