آقایان مسئول قصد جان دانش آموزان را کرده اید؟

آقایان مسئول قصد جان دانش آموزان را کرده اید؟

بعد از ۲ سال اعمال محدودیت در سفرهای نوروزی از سوی ستاد ملی کرونا در دولت قبل، شاهد آزادسازی و رفع محدودیت های کرونایی در آغاز سال بودیم و بالتبع رشد سفرهای نوروزی  نسبت به سال های قبل ثبت شد.   این مسأله در کنار عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی از سوی مردم و

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات