تاناکوراپوشی به عبارت دیگر

تاناکوراپوشی به عبارت دیگر

با گران شدن نخ و پارچه و چرم و دستمزد دوزنده و هر آنچه به تهیه پوشاک مربوط است، اجبار یا تمایل به پوشاک دست دوم طبیعتا باید زیاد شده باشد؛ پوشاکی که در ایران به «تاناکورا» معروف است و حالا اسامی دیگری مانند «سکندشاپ» پیدا کرده است؛ البته دلیل تام و تمام تاناکوراپوشی فقط

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات