«چطوری؟ خوبی؟» برای نجات از خودکشی

«چطوری؟ خوبی؟» برای نجات از خودکشی

دومین پنجشنبه سپتامبر در استرالیا از سوی یک سازمان غیر انتفاعی روز ?are you ok نامگذاری شده است. در این روز سازمان‌ها، رهبران دولتی، ادارات و معلم‌ها راه می‌افتند و از مردم می‌پرسند: “چطوری؟ خوبی؟”   ماجرا از جایی شروع شد که آقای گاوین لارکین پدرش را در اثر خودکشی از دست داد و یک

مداد مشکی

نرخ ارز