بافت فرسوده، بخش خصوصی و گره کور مسکن

بافت فرسوده، بخش خصوصی و گره کور مسکن

به گزارش روزنامه اقتصادی «آسیا»، تعداد واحدهای مسکونی در تصرف 25 میلیون و تعداد خانوارها 27 میلیون است که این یعنی کمبود 2 میلیون واحد مسکونی در کشور.     «علیرضا زاکانی» شهردار تهران آماری درباره پایتخت داده و در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت کار به منظور نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات