بافت فرسوده، بخش خصوصی و گره کور مسکن

بافت فرسوده، بخش خصوصی و گره کور مسکن

به گزارش روزنامه اقتصادی «آسیا»، تعداد واحدهای مسکونی در تصرف ۲۵ میلیون و تعداد خانوارها ۲۷ میلیون است که این یعنی کمبود ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور.     «علیرضا زاکانی» شهردار تهران آماری درباره پایتخت داده و در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت کار به منظور نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات