چند روز بعد از جوانمرگی سربازمعلم‌ها؛ چرا باید بنویسیم؟

چند روز بعد از جوانمرگی سربازمعلم‌ها؛ چرا باید بنویسیم؟

سال ۸۳ معلم تازه‌کاری بودم با یک نوزاد چهارماهه که باید طبق نظام تقسیم‌بندی آموزش و پرورش، چند‌سالی را در روستا‌ها درس می‌دادم.   مینی‌بوس مدرسه یک ماشین قراضه بود که شش صبح ما معلم‌ها را مثل روزمزدهای سر چهار‌راه بار می‌زد تا ساعت هشت درِ مدرسه خالی کند‌. می‌گویم بار می‌زد چون واقعا همین

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات