دلایل مواضع ضدایرانی روس‌ها؛ ترس از فردای بعد از جنگ اوکراین

دلایل مواضع ضدایرانی روس‌ها؛ ترس از فردای بعد از جنگ اوکراین

برخی تحلیلگران رفتارهای مسکو را در چارچوب زمینه‌سازی برای ورود به عصر پساجنگ اوکراین مورد بررسی قرار می‌دهند؛ جایی که مسکو تصور می‌کند در آن ایران به دلیل نیاز به اقلامی مانند سوخوهای روسی و آلوده شدن در جنگ اوکراین که تنش‌ها میان تهران و غرب را افزایش داده به هیچ قیمتی از کرملین رویگردان نخواهد شد خصوصا اینکه «شرق‌گرایی» تبدیل به ریل اصلی سیاست خارجی ایران شده است

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات