با گشت ارشاد خانگی ژینا هنوز زنده بود

با گشت ارشاد خانگی ژینا هنوز زنده بود

ماجرای دردناک «مهسا امینی» دختر سقزی که هفته گذشته در سفر به تهران به دلیل نوع پوشش از سوی پلیس امنیت اخلاقی دستگیر و سپس در بیمارستان کسرا جان باخت، واکنش‌ها و تبعات بسیاری در پی داشت که بخشی از این پیامدها خود را در خیابان‌ها نشان داده و می‌دهد. این در حالی است که

ضدتبلیغات حجاب با چاشنی ابتکارات موهن

ضدتبلیغات حجاب با چاشنی ابتکارات موهن

موضوع حجاب و بدحجابی دهه‌ها از دوره پهلوی نخست تا امروز در زمره مسائل اجتماعی ایران قرار داشته و متاثر از ارزش‌های ترویجی نظام‌های سیاسی ایران بوده است.   در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی یعنی از همان روزها که درمدرسه فریاد می‌زدیم «ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است/ ارزنده ترین زینت

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات