مسابقه زنانه با زمانه

مسابقه زنانه با زمانه

زنان آسیب‌پذیرترند و این آسیب‌پذیری از هر نظر مشهود است آن هم در وضعیتی که بسیاری از مردان در گرداندن چرخ خانواده کم می‌آورند و ذره ذره خُرد می‌شوند.   چندی پیش وزیر کشور از وجود نزدیک به ۴ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور خبر داد و گفت اگر به زنان سرپرست خانوار توجه

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات