سرنوشت خالق Z در جنگ اوکراین

سرنوشت خالق Z در جنگ اوکراین

ورای سرنوشت پریگوژین که مورد توجه رسانه‌ها قرار دارد، از دیگر اطرافیان پوتین نیز ماجراهای متعددی روایت شده است.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات