نان مردم حجاب، آب مردم حجاب…

نان مردم حجاب، آب مردم حجاب…

در کنار تصمیمات حاکمیت، سیاست‌زدگی در جامعه نیز در منتها درجه خود است به این شکل که مصوبات جدید درباره قانون جدید بازنشستگی که بر حیات و ممات بسیاری تاثیرگذار است به حاشیه رفته و چندان کسی با حدت و شدتی که درباره حجاب مخالفت می‌کند درباره قانون جدید بازنشستگی سخنی نمی‌گوید

بودجه ۱۴۰۳؛ انقباض بدون توقف

بودجه ۱۴۰۳؛ انقباض بدون توقف

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف منابع عمومی بودجه با ۱۸ درصد افزایش به ۲ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که در سال گذشته بودجه ۴۰ درصد افزایش داشت. 

سه واقعیت اساسی در رقابت خاورمیانه‌ای چین و آمریکا

سه واقعیت اساسی در رقابت خاورمیانه‌ای چین و آمریکا

آمریکا بخش قابل توجهی از نیازهای نفتی خود را تولید می‌کند و واردات نفتی از خلیج فارس به تنها ۹٪ از کل نیاز واشنگتن محدود شده است. در مقابل، وابستگی چین به نفت خلیج فارس افزایش یافته و بیش از ۵۰٪ واردات نفتی پکن از این منطقه تامین می‌شود.

حساب و کتاب‌های افزایش سن بازنشستگی

حساب و کتاب‌های افزایش سن بازنشستگی

هر چند سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توضیح داده شرایط افرادی که تا سال ۱۴۰۴ قرار است، بازنشسته شوند تغییر نمی‌کنند اما شرایط افرادی که سال بازنشستگی آنها از ۱۴۰۵ به بعد است، تغییر می‌یابد بسیاری منتظرند تا شورای نگهبان از حق وتوی خود استفاده کند یا بار دیگر اوضاع روابط خارجی و فروش نفت چنان رونق یابد که باز هم روی ساختارهای معیوب سرپوشی گذاشته شود.

مقصد دلارهای آزادشده ایران

مقصد دلارهای آزادشده ایران

با وجود دسترسی‌های تازه به دلارهای بلوکه‌شده و برخلاف تجربه گشایش روابط ایران با عربستان، بازارها آن چنان که باید به رویدادهای اخیر واکنشی نداشت

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات