سینوفارمی که زدیم واقعا چقدر بازدارندگی دارد؟

سینوفارمی که زدیم واقعا چقدر بازدارندگی دارد؟

از میان بیش از 68 میلیون و 350 هزار دوز واکسنی که از ابتدا تا 21 مهرماه تزریق شده، قریب به 55 میلیون 400 هزار دوز در نوبت اول و دوم چینی بوده است.   بر اساس نامه‌ای که «مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت» نوشته و «کامران باقری لنکرانی» وزیر پیشین بهداشت و عضو فعلی فرهنگستان

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات