زد و خوردهای هنری روی رینگ سیاسی

زد و خوردهای هنری روی رینگ سیاسی

در اقدامی قابل تامل، ساترا درخواست رئیس صدا و سیما از رئیس‌جمهور برای فیلتر کردن «فیلیمو» به اتهام «زیرپاگذاشتن عمدی و آشکار قانون» را تایید کرد تا پس از فرونشستن گرد و خاک جشنواره این دوقطبی را به سمت تشدید پیش ببرد

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات