میراثی ناتمام برای کودک و نوجوان ایرانی

میراثی ناتمام برای کودک و نوجوان ایرانی

دهه‌ی ۴۰ خورشیدی بود که انتشارات فرانکلین فرهنگ‌نامه‌ای آمریکایی برای کودکان و نوجوانان اثر «برتا موریس مارکر» را به فارسی ترجمه کرد؛ فرهنگ‌نامه‌ای که فقط یک جلد آن به ایران اختصاص داشت.   این وضعیت باعث عکس‌العمل شورای کتاب کودک شد که چرا و چطور یک کودک ایرانی باید فرهنگ‌نامه‌ای بخواند که ربطی به او

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات