شش نامزد برای هشت تیر

شش نامزد برای هشت تیر

نگاهی به خاستگاه و رویکردهای این نامزدها تا حد زیادی می‌تواند به روشن شدن ترکیب و آرایش رقابت پیش رو کمک کند.

بکسل انتخاباتی با خودروهای وارداتی

بکسل انتخاباتی با خودروهای وارداتی

با گذشت سه سال از آخرین انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که خرید مسکن از دسترس میلیون‌ها ایرانی خارج شده، حالا احتمالا وعده‌ها خودرودارکردن آن‌ها را نشانه خواهد رفت.

هجوم برای جانشینی رئیسی

هجوم برای جانشینی رئیسی

ترافیک نامزدی‌ها علاوه بر انتقاداتی که متوجه نظام انتخاباتی، غیبت احزاب در ساختار سیاسی، فرصت‌طلبی برخی سیاسیون و ... ساخته، از زاویه دید معادلات پوششی نامزدها، تقسیم کار انتخاباتی در مناظره‌ها، سهم‌خواهی پساانتخاباتی و نهایتا تشتت‌ و انشقاق‌های درون جریانی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.

رصد سرنوشت پاستور از بهارستان

رصد سرنوشت پاستور از بهارستان

در شرایط کنار نشستن نواصولگرایان به رهبری قالیباف از انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری چشم به سرنوشت دیگر قوه یعنی دولت و انتخابات هشتم تیرماه دوخته‌اند

بدرقه غیرمنتظره یک رئیس‌جمهور

بدرقه غیرمنتظره یک رئیس‌جمهور

برخی ناظران و رسانه‌ها مراسم تشییع در روزهای اخیر را نه تنها با مراسم سردار سلیمانی در زمستان ۹۸ بلکه با انبوه جمعیت عزادار در میانه خرداد سال ۶۸ مقایسه می‌کنند.

مقاومت سربازان «شب جمعه»

مقاومت سربازان «شب جمعه»

با توجه به اوج گرفتن مخالفت‌ها با تصمیم مجلس و از دید بسیاری از ناظران، تمایل شورای نگهبان شاید بیشتر به سمت جبهه طرفداران تعطیلی پنجشنبه باشد و نهایتا این مصوبه با سد این شورا برخورد کند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات