«رسانه ملی»، برنامه‌هایی برخلاف میل ما و دور از فهم دیگری

«رسانه ملی»، برنامه‌هایی برخلاف میل ما و دور از فهم دیگری

حسود صورت احوالیما نظر قیلماز جفا قیلیر من بیچاره یه حذر قیلماز سانیر کی ناله ی زاریم اونا اثر قیلماز آنی مرورایله عالم ده دربه در قیلماز زمانه ایچره مجرب دیر انتقام زمان همیشه یاخشی یا، یاخشی وئرر، یامانا یامان   به نظر می‌رسد صداوسیما باید تغییراتی بنیادین در جذب مجریان و تدوین برنامه‌های خود

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات