مقصر افت معدل دانش‌آموزان

مقصر افت معدل دانش‌آموزان

در فضای پساکرونا که باعث افت شدید آموزشی در کشور شد و با توجه به فرتوت شدن نظام آموزشی، کنکورمحوری این نظام را باید مورد توجه قرار داد. مسئله کنکور باعث شده دانش‌آموزان به‌جای فهم مطلب به دنبال آموختن روش‌های تست‌زنی باشند.

پرستارها چه می‌خواهند؟

پرستارها چه می‌خواهند؟

مهم‌ترین خواسته پرستاران این است که تبعیض فاحش و آسیب‌زا بین دریافتی پزشک و پرستار شاغل در یک بیمارستان، کاهش یافته و اصلاح شود

از کجا معلوم بیماری روانی نداریم؟

از کجا معلوم بیماری روانی نداریم؟

کمتر کسی است که باور داشته باشد درگیر اختلالات روانی است و این آمار را مربوط به دیگران می‌داند. این در حالی است که پذیرش این واقعیت راهی به سمت بهبود وضعیت سلامت روانی هر فرد است

مشاجره روی روان مردم

مشاجره روی روان مردم

در میانه کشمکش‌های سیاسی بر سر اوضاع جیب مردم که تاثیرش را روی روح و روان‌شان به شکلی عمیق برجای می‌گذارد باید گفت بر اساس پیمایش ملی سلامت روان در سال ۱۳۹۰ آمار اختلالات روانپزشکی ۲۳.۶ درصد برآورد شده است.

سایه و همسایه‌های وحشتناک کرونا

سایه و همسایه‌های وحشتناک کرونا

با توجه به افزایش احتمال انتقال ویروس از سایر حیوانات به پستانداران و همچنین افزایش این انتقال ویروس در میان خود پستانداران و چندین مورد اخیر انسانی در نقاط مختلف جهان کارشناسان بیشترین احتمال برای شیوع پاندمی جدید را به انواع گونه‌های آنفولانزای پرندگان نسبت می‌دهند

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات