تتلو پله پله تا سلطنت تتلیتی‌ها

تتلو پله پله تا سلطنت تتلیتی‌ها

تتو، روابط آزاد و فحش دادن تتلو، از جمله مواردی‌اند که بیشتر مصاحبه‌شوندگان به آن پاسخ‌هایی داده‌اند که از آن برداشت می‌شود، حریم شخصی افراد دامنه گسترده‌ای دارد. بنابراین فردگرایی که معیارهای آن در دو ساحت حریم شخصی و لذت‌جویی بیان شد، باوری ریشه دار در میان تتلیتی‌ها است که دست کم برای دفاع از تتلو به آن متوسل می‌شوند.

سکانس آخرِ دو زن متفاوت سینمای ایران

سکانس آخرِ دو زن متفاوت سینمای ایران

دو چهره متفاوت سینمای ایران با وجود دو روز تفاوت در تاریخ درگذشتشان، در یک روز از سوی خانواده و دوست‌داران تشییع شدند؛ مرحوم معصومی در رشت و مرحوم فرهی که خواسته بود به جای قطعه هنرمندان کنار مادرش به خاک رود در تهران.

با سرفه‌های سلبریتی عکس می‌گیرند نه با عرق‌ریزان روح اهل قلم!

با سرفه‌های سلبریتی عکس می‌گیرند نه با عرق‌ریزان روح اهل قلم!

مردمِ روزگار ما نهایت سعی‌شان را می‌کنند تا به شیوه‌ای آبرومند وقت‌کُشی کنند. مخصوصا اگر جزو طبقات تحصیل‌کرده باشند. شما به دیدن هنرهای مدرن یا غیر مدرن یا به کنسرت می‌روید، ولی این‌ها ضرورتا نشانه‌ی علاقه‌ی شما به هنر نیست، بلکه یک کار متداول است

مهرجویی و عصاره‌ زیباییِ دردناک زیستِ انسان

مهرجویی و عصاره‌ زیباییِ دردناک زیستِ انسان

«داریوش مهرجویی» فلسفه می‌دانست و لذا سینمای متکی بر اندیشه‌‌های منحصر به فرد خودش را تولید کرد. از این رو است که «هنر» او عصاره‌ زیباییِ دردناک زیستِ انسان است. فیلم‌های مهرجویی، با سویه‌های مختلف اجتماعی- فلسفی ارزش چندبار دیدن را دارند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات