تعبیر وارونه یک کابوس؛ از ونزوئلایی شدن بترسیم یا …؟

تعبیر وارونه یک کابوس؛ از ونزوئلایی شدن بترسیم یا …؟

رئیس جمهوری ونزوئلا با آمدنش به ایران و ملاقات با شخصیت‌های اصلی سیاسی به یکی از خبرسازان تبدیل شد؛ رئیس‌جمهوری که بعد از 6 سال به ایران آمد تا سند همکاری‌های جامع 20 ساله را در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، گردشگری، اقتصادی، نفتی و پتروشیمی با ایران به امضا برساند.   به گزارش ایران مامن، «نیکلاس

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات