غلط بزرگ بانک‌ها
امیر حمزه نژاد

غلط بزرگ بانک‌ها

بانک‌ها منابعشان را به سمت زیرمجموعه‌های خود سرازیر می‌کنند که این ماموریت اصلی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و بازارهای مولد را از بین برده و یک رانت آشکار ایجاد کرده است.

ویراژ فرسوده‌ها در آزادراه اقتصاد دلالی

ویراژ فرسوده‌ها در آزادراه اقتصاد دلالی

اقتصاد و روندهای اقتصادی کشور ما به دلیل ویژگی‌هایی چون توزیع عجیب و غریب انواع رانت، غیرمولد بودن و عدم شفافیت به طور ساختاری روی ریل «اقتصاد دلالی» پیش می‌رود و با گذشت چند دهه از عمر بازار سیاه دارو و کوپن فروشی و ... نمی‌تواند خود را از مسائلی چون مافیای وی پی ان و ماجرای خودروهای فرسوده و ... که همگی یه ریشه و ماهیت کلی دارند رها سازد.

اولین دعوای سال بر سر تورم

اولین دعوای سال بر سر تورم

تجربه نشان می‌دهد برای برآورد میزان تورم امسال به ویژه در بخش‌هایی چون مسکن که درصد بالایی از هزینه خانوار را به خود اختصاص داده باید به انتظار تابستان داغ 1402 نشست.

سالی چند شغل با چند میلیون تومان راه‌اندازی می‌شود؟

سالی چند شغل با چند میلیون تومان راه‌اندازی می‌شود؟

نیاز به کار در کشور که باعث شده بسیاری مسیرهایی پرپیچ‌وخم را برای کسب درآمد انتخاب و طی کنند، به وعده ایجاد شغل بین سیاسیون و تیم‌های مشاورین آن‌ها جذابیت زیادی بخشیده است هر چند سال‌ها است کمتر کسی دیگر به این وعده‌ها دل می‌بندد.   به گزارش ایران مامن، جدی‌تر شدن مساله بیکاری و

سوداگری و سودای مهار بانک‌ها

سوداگری و سودای مهار بانک‌ها

سرنخ خیلی از مشکلات اقتصاد ایران از نگاه صاحب‌نظران این حوزه به وضعیت بانک و بانکداری برمی‌گردد از بحران بازار مسکن تا تورم، رانت‌خواری، چالش تامین مالی تولید و …   قدرت بانک‌ها در حفظ وضعیت موجود تا حدی است که رئیس مجلس را وامی‌دارد تا در عرض کمتر از یک ماه چرخشی جنجالی و

سرنوشت مسکن

سرنوشت مسکن

بازار مسکن تا پایان سال تحت‌تاثیر هشت عامل خواهد بود؛ «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «تورم عمومی»، «رکود عرضه خانه»، «بورس تهران»، «بازار ارز»، «هزینه ساخت» و «ریسک غیراقتصادی»   از بین عوامل داخلی مانند رکود تولید مسکن و هزینه ساخت و عوامل خارجی مثل نرخ ارز، آنچه نقش موتور تورم مسکن را بازی می‌کند رشد نقدینگی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات