طبیبان را به چشم «پزشک احمدی» نبینید

طبیبان را به چشم «پزشک احمدی» نبینید

اول شهریور به عنوان «روز پزشک» نام‌گذاری شده و برای نخستین بار طی این سال‌ها که این روز در تقویم ما ثبت شده می‌خواهم دربارۀ این روز بنویسم. چرای آن به گمانم این باشد که پس از شیوع بیماری کرونا و درگیر شدن جهان با ویروس کووید ۱۹ قدر و منزلت این حرفه نزد مردم

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات