قیمت‌گذاری دستوری و ماست‌هایی که کیسه نمی‌شود!

قیمت‌گذاری دستوری و ماست‌هایی که کیسه نمی‌شود!

در اقتصاد دولتی ایران، زمانی همچون اکنون که بحران اوضاع را به حالت فلج‌شدگی درآورده، اهمیت اقدامات دولت برای کاهش دامنه بحران ضروری‌تر از همیشه است.   در همین حال، تصمیمات دولت برای قیمت‌گذاری‌های دستوری با انتقادات فراوانی روبرو است. مستدل‌ترین اعتراض‌ها به این واقعیت برمی‌گردد که وقتی حمایت از تولیدکننده مخصوصا در حوزه کالاهای

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات