هم‌مسمومی سلام

هم‌مسمومی سلام

در حالی که شبکه‌های اجتماعی امروز تصاویری را از تجمع خانواده دانش‌آموزان قمی و بگومگویشان با فرماندار این شهر منتشر ساختند که به هیچ وجه با توضیحات وی قانع نمی‌شدند، رسانه‌ها خبر مسمومیت دانش‌آموزان را این بار از تهران مخابره کردند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات