نفسَت اژدرهاست

نفسَت اژدرهاست

خیلی از ما، شاید همه ما، این روزها که بیداد فساد و هیاهوی مبارزه با فساد بیشتر به چشم و گوش می‌رسد خود را در نقش شوالیه ضدفساد و منجی مردم از فشارهای شدید اقتصادی می‌بینیم و تصور می‌کنیم اگر امکان و قدرتی در ساختار سیاسی داشتیم یا حتی در راس نظام سیاسی بودیم می‌توانستیم

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات