حکایت غوره‌ای که در سیاست ایران مویز شد!

حکایت غوره‌ای که در سیاست ایران مویز شد!

خلاصه‌ای از وزارت «حجت عبدالملکی» در دولت سیزدهم که به سال‌نکشیده پایان یافت؛ اوایل شهریور پارسال، شبانه و بلافاصله بعد از گرفتن رای اعتماد به وزارت کار رفت تا آن را از «محمد شریعتمداری» بگیرد، همان شب منشی‌ها و تشریفات وزارتخانه‌را عزل کرد، از فردای آن وزارتخانه را به پاتوق دوستانش تبدیل کرد، حاتم‌بخشی‌هایش از

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات