از بی‌سفری خانوارها تا بیکاری زنان؛ نگاهی به آمار و ارقام این روزها درباره وضعیت اقتصادی مردم

از بی‌سفری خانوارها تا بیکاری زنان؛ نگاهی به آمار و ارقام این روزها درباره وضعیت اقتصادی مردم

اشاره به وضعیت سفر رفتنِ خانوارهای ایرانی از دید بسیاری، متر و معیاری معتبر برای سنجش وضعیت معیشتی مردم نیست؛ نظیر معیارهایی مانند «خط فقر» که برای بسیاری شاخصی اصلی جهت سنجش توان اقتصادی خانوارها است.

خودروهای داخلی برای چه کسی منفعت دارد؟

خودروهای داخلی برای چه کسی منفعت دارد؟

در پایان سال گذشته خودروسازان به زیان انباشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی رسیده بودند، همچنین آنها در شش ماهه نخست امسال متحمل زیانی ۳۴ هزار و ۲۵۱میلیارد تومانی شده‌اند.

ویراژ فرسوده‌ها در آزادراه اقتصاد دلالی

ویراژ فرسوده‌ها در آزادراه اقتصاد دلالی

اقتصاد و روندهای اقتصادی کشور ما به دلیل ویژگی‌هایی چون توزیع عجیب و غریب انواع رانت، غیرمولد بودن و عدم شفافیت به طور ساختاری روی ریل «اقتصاد دلالی» پیش می‌رود و با گذشت چند دهه از عمر بازار سیاه دارو و کوپن فروشی و ... نمی‌تواند خود را از مسائلی چون مافیای وی پی ان و ماجرای خودروهای فرسوده و ... که همگی یه ریشه و ماهیت کلی دارند رها سازد.

مسابقه نامرغوب لوازم خانگی با خودرو

مسابقه نامرغوب لوازم خانگی با خودرو

از دید بسیاری از ناظران و کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین دلیل افزایش افسارگسیخته انواع لوازم خانگی که فراتر از تورم عمومی است، ممنوعیت واردات است دقیقا مانند وضعیت بازار خودرو.

گروگان‌گیری خودروبازها

گروگان‌گیری خودروبازها

برخی می‌گویند با توجه به اینکه ابرشرکتی مانند ایران خودرو می‌گوید به دلیل زیان 26 هزار میلیارد تومانی که بر اثر عدم تغییر قمیت کارخانه‌ای طی 16 ماه متحمل شده چرا ایران خودرو و سایپا کلا برچیده نمی‌شوند تا نخواهند این زیان انباشته را از جیب ملت تامین کنند؟

اقتصاد خانوار از امسال تا ۱۴۰۲

اقتصاد خانوار از امسال تا ۱۴۰۲

تورم تولیدکننده به‌طور عام نشان می‌دهد شاخص قیمت محصولات تولید داخل چقدر افزایش یافته است. به معنای دیگر، این شاخص نشان می‌دهد قیمت محصول خروجی از بنگاه چه تغییراتی داشته است.

واردات خودروها کارکرده در جاده پُر چاله

واردات خودروها کارکرده در جاده پُر چاله

بسیاری معتقدند اصلی‌ترین مخالفت با ورود خودروهای کارکرده از سوی لابی خودروسازان داخلی صورت خواهد گرفت و ورود این خودروها با موانع بیشتری نسبت به خودروهای نو برخورد می‌کند

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات