امیدواری به تورم زیر۴۰درصدی

امیدواری به تورم زیر۴۰درصدی

با توجه به اهمیتی که شاخص تورم در مسائلی مانند حقوق و دستمزد، معیشت خانوارها و از همه مهم‌تر انتظارات تورمی دارد طی روزهای گذشته پیش‌بینی‌های متعددی درباره این شاخص صورت گرفته است.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات