چراغ سبز سلبریتی‌ به رنگین‌کمانی‌ها

چراغ سبز سلبریتی‌ به رنگین‌کمانی‌ها

اوضاع این روزهای جهان به شکلی است که کمتر تابویی برای شکستن باقی مانده است. تازه‌ترین آن هم بررسی طرح قانونی شدن چندشوهری در آفریقای جنوبی است که رسانه‌ها از آن خبر داده‌اند.   انواع ایرانی این تابوشکنی‌ها هم کم نیست. در حالی که پیشتر معدودی با چراغ خاموش از همجنسگرایی حمایت می‌کردند، اکنون سلبریتی‌ها

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات