مردم درمانده و پسماند وامانده

مردم درمانده و پسماند وامانده

گاهی پسماندها آنقدر زیاد می شوند که انگار یک منطقه یا شهری را پسماند، احاطه کرده است و بوی تعفن ، ساکنانش را آزار می دهد. پخش بوی تعفن زباله در محمودآباد و گله مردم از وعده‌ها نمونه این مناطق است.   یا مثلا شهر خلخال که در محاصره زباله است و اسفند گذشته دادستان عمومی و انقلاب خلخال

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات