پول‌پاشی رسانه‌ای در شهرداری تهران؛ کوه یخ در راه است؟

پول‌پاشی رسانه‌ای در شهرداری تهران؛ کوه یخ در راه است؟

روی کارآمدن اصلاح‌طلبان در پنجمین دوره شورای شهر بسیاری از کلانشهرها از جمله پایتخت، امیدواری‌هایی را برای تحول در مدیریت شهری که سال‌ها در اختیار جریان رقیب قرار داشت به وجود آورد.   با این حال، خوش‌بینی‌ها چند ماه بعد رنگ باخت و مدیران شهری عنوان داشتند اداره نجومی شهر از سوی اسلافشان آهی در

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات